Bestuur & Organisatie

Organigram bestuur 2017

 

 

De 5 bestuursleden beheren allen een eigen portefeuille en budget. Zij maken gebruik van commissies (waarvan zij voorzitter zijn) om taken uit hun portefeuille nader uit te werken en/of te delegeren ten behoeve van de realisatie.

Voorzitter               aanspreekpunt voor de club/leden, aanspreekpunt voor klachten, leiding geven aan het bestuur, coördinatie grote projecten, coördinatie vrijwilligers, Algemeen Beleidsplan en benoemen externe adviseurs

 

Secretaris              administratieve organisatie, ledenadministratie, formele correspondentie en archief, juridische zaken, interne communicatie, redactiewebsite en service.

 

Penningmeester    financieel beleid, begroting en budgetbewaking, financiële aspecten van overeenkomsten, financiële administratie, exploitatiekantine.

 

Tenniszaken           organisatie en coördinatie van tennisevenementen, toernooien, competities, tennislessen, clinics en jeugdzaken.

 

Algemenezaken     beheer en onderhoudpark incl. opstallen, PR & sponsoring, externe contacten, projectleiding en/of ondersteuning bij projecten.

 

Statuten Tennis Club Ouderkerk __ Huishoudelijk Reglement TCO