Trainingsmogelijkheden

Jeugd: TCO pakket 2019

In het voorjaar van 2013 hebben wij het nieuwe TCO pakket geïntroduceerd.

Goed les krijgen en het terug vinden van plezier in onze mooie sport waren hier de belangrijkste speerpunten in. De rol van een goede tennistrainer daarin is uitermate belangrijk dus vandaar dat we ook hebben gekozen voor een nieuwe aanpak met een nieuwe leraar voor de jeugd, namelijk Mariusz Smolarek.

Dit pakket houdt in dat alle jeugdleden t/m 12 jaar als ze bij ons lid worden contributie betalen en dat de lessen daarin verwerkt zitten. Ieder jeugdlid dat t/m 12 jaar lid wordt krijgt dus ook gelijk 1x per week les, vergelijkbaar met andere sporten zoals volleybal. Hier betalen ze één bedrag voor waarop TCO een stuk aanvult als een vorm van subsidie.

De jeugdleden die dit jaar 13 worden en ouder zijn vrij om te kiezen of ze gebruik maken van hetzelfde pakket. Dit pakket zal dan worden aangeboden voor hetzelfde bedrag als voor de jongere jeugd.

Daarnaast worden er voor de jeugdleden, die competitie gaan spelen, in het voorjaar vanuit de vereniging extra competitietrainingen aangeboden, die volledig betaald worden door TCO en onder begeleiding staan van Mariusz.

Als we terugkijken op deze aanpak kunnen we stellen dat dit een positief effect heeft gehad. De jeugd raakt weer meer gemotiveerd en de vernieuwde aanpak in combinatie met het lesgeven van Mariusz is een prima combinatie.

Vandaar dat wij besloten hebben om het TCO pakket ook in 2017 weer in te gaan zetten voor onze jeugd.

De uitgangspunten blijven hetzelfde als in 2013:

  • TCO pakket is t/m 12 jaar contributie en lessen gesubsidieerd in 1.
  • In het jaar dat je 13 jaar wordt kun naast contributie TCO pakket te benutten voor € 55 extra.

 

Het TCO pakket bestaat uit:

  • lessen in het voorjaar in groepsvorm gegeven door Mariusz Smolarek; het aantal lessen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen
  • 2 competitietrainingen voor de jeugdteams die competitie gaan spelen ook gegeven door Mariusz

 

Wij hopen door dit aanbod weer veel jeugdleden extra te stimuleren om les te gaan nemen en daardoor hun betrokkenheid met de sport tennis te vergroten. Ik wil de ouders vragen dit aanbod te delen met hun kinderen en de groep vanaf 13 jaar ook stimuleren hieraan deel te nemen.

Mochten er toch nog specifieke behoeften zijn op lesgebied kan dit altijd met Mariusz persoonlijk worden afgestemd:

06-24 242 555 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Volwassenen: Trainers en contact

Ook de nieuwe opzet bij de volwassenen is een groot succes gebleken. Vandaar dat we hebben besloten ook met deze constructie door te gaan. De lessen zullen primair gegeven worden door Jeroen de Beer.

Voor nadere toelichting of aanmeldingen kan Jeroen benaderd worden:

06-41 420 789 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om Mariusz 06-24 242 555 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiervoor te benaderen.

 

Aanmelding en planning voor jeugd en volwassen

TCO heeft ervoor gekozen om de totale aanmelding en planning rechtstreeks via de tennistrainers te laten verlopen om de lijnen kort te houden. Contact, inschrijven en het afrekenen van bedragen loopt dan ook via de trainers zelf. De planning en facturering van het TCO pakket loopt echter wel via TCO.

Ik vertrouw erop hierdoor voor alle (nieuwe) leden weer een mooie gelegenheid te hebben geboden om les te nemen door kwalitatieve trainers.

Namens Tenniszaken,

Arend Buisman